ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંગઠન ની મીટીગ માં ઉપસ્થિત રહેવા રજિસ્ટ્રેશન અત્યંત જરૂરી છે. રજિસ્ટ્રેશન માટે ની લીક આ પેજ પર અંત માં આપેલ છે.

રજીસ્ટ્રેશન લીંક===> રજીસ્ટ્રેશન લીંક <===

રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ચૂકેલ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓની યાદી


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/alumnihome.php on line 120
Sr. No. Name Designation

  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.